Παιδικό τμήμα: Η σκακιέρα των βιβλίων - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών