Παιδικό τμήμα: Η μέρα του γυμνού και του ντυμένου - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών