Παράρτημα Φωκαίας. Η χρονογραμμή της ομορφιάς - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών