Αρχή της Καλοκαιρινής Εκστρατείας 2014. "Οι αντίθετοι κόσμοι συναντιούνται στις Βιβλιοθήκες" - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών