"Β΄Τάξη Πεντηκοστού Δημοτικού Σχολείου" - Επίσκεψη στη Δημοτικη Βιβλιοθήκη Πατρών  - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών