"ΣΤ' Τάξη Δημοτικού Σχολείου Μιντιλογλίου" - Διδακτική Επίσκεψη στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών  - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών