44 ο Νηπιαγωγείο. Φιλαναγνωσία (22 Μαϊου 2013) - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών