42 0 Δημοτικό Σχολείο-Εκπαιδευτική επίσκεψη στη Βιβλιοθήκη - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών