19 ο Γυμνάσιο Πατρών - Εκπαιδευτική επίσκεψη στη Βιβλιοθήκη - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών