"Τα μονοπάτια των βιβλίων" - Δημοτικό Σχολείο Ρίου - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών