Κέντρο δημιουργικής απασχόλησης. Πρωϊνό τμήμα - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών