Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης. Πρωϊνό τμήμα - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών