Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης (Απογευμετινό τμήμα) - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών