"Φτου και βγαίνω!...στη Βιβλιοθήκη μου πηγαίνω". Β΄τάξη Δημοτικού Σχολείου Ανθούπολης - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών