Καλοκαιρινή Εκστρατεία: ¨΄Ενα δικό του χρώμα¨ - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών