Καλοκαιρινή Εκστρατεία: "Οι σκιές χάθηκαν" - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών