"Τα μονοπάτια των βιβλίων" στην Κεντρική Βιβλιοθήκη - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών