Καλοκαιρινή Εκστρατεία:"Η Υπόσχεση" - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών