Καλοκαιρινή Εκστρατεία:"Ο Καλλιτέχνης που ζωγράφιζε μπλε άλογα", Παράρτημα Φωκαίας. - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών