Καλοκαιρινή Εκστρατεία: "Ελμερ, ο παρδαλός Ελέφαντας", πλατεία Ρίου - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών