Καλοκαιρινή εκστρατεία: "Η ιστορία του κίτρινου!" - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών