Καλοκαιρινή εκστρατεία: "Πολύχρωμοι στίχοι..." - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών