Καλοκαιρινή Εκστρατεία: Ένα δικό του χρώμα! Δημοτικό Σχολείο Αγίου Βασιλείου - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών