Καλοκαιρινή εκστρατεία: Θέλω πίσω το καπέλο μου! Παράρτημα Φωκαίας - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών