"Οι διαδρομές των ηρώων" - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών