Επίσκεψη της Στ΄τάξης του εικοστού έκτου Δημοτικού Σχολείου  στη Βιβλιοθήκη και την Πινακοθήκη.  - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών