Οι διαδρομές των ηρώων - Παιδικό τμήμα - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών