Γ1 & ΣΤ1 Τάξη του 44 ου Δημοτικού Σχολείου - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών