Α1 & Δ1 Τάξη 44 ου Δημοτικού Σχολείου - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών