Καλοκαιρινή εκστρατεια:"H Σκακιέρα των βιβλίων" - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών