"Φτου και βγαίνω!..." Α τάξη 5ου Δημοτικού Σχολείου - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών