Καλοκαιρινή Εκστρατεία: Ιστορίες κρουστών με χρώματα και σώματα.  2η συνάντηση - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών