Φτου και βγαίνω!...Β1 τάξη 34ου Δημοτικού Σχολείου - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών