Φτου και βγαίνω!...Β2 τάξη 34ου  Δημοτικού Σχολείου - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών