Καλοκαιρινή Εκστρατεία: Η ομάδα των επιτραπέζιων παιχνιδιών της Βιβλιοθήκης 2η συνάντηση - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών