Το τολμηρό ταξίδι του.... 16 & 17 Ιουλίου 2012 - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών