Καλοκαιρινή Εκστρατεία: "Ιστορίες κρουστών με χρώματα και σώματα".  1η συνάντηση - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών