59ο Δημοτικό Σχολείο. Β΄, Γ΄, Δ΄ &  Ε΄ Τάξη - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών