45ο Δημοτικό Σχολείο. Δ Τάξη - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών