42ο Δημοτικό Σχολείο. Β΄Τάξη - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών