Δράσεις στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Βασιλ&epsilo - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών