Δράσεις στην Πλατεία Ρίου κοντά στο Σταθμό το&u - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών