Σταύρος Ιντζεγιάννης:  «ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΘΡΥΛΟ»                 - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών