Σπύρος Παπουτσάκης :  «Αισιοδοξία, χιούμορ και γέλιο:Οι φίλοι της Υγείας » - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών