Ο Δημήτρης Μαρωνίτης στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών