Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών: "Το σχολείο του αύριο-μια ανάγκη του σήμερα" - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών