ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών