Διαδρομές με πυξίδα τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών - Δελτίο Τύπου - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών