"Το ακρωτήριο Λευκάτας και ο ναός του Απόλλων (Γιορτές, εξιλαστήριες ανθρωποθυσίες, εκούσια πηδήματα στη θάλασσα των ανυπόφορα ερωτευμένω - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών