Τιμητική Αναφορά στην Πρώτη Ελληνίδα Δήμαρχο - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών